Generator Morzeovih znakova - GMZ

Generator Morzeovih znakova GMZ
GMZ je namenjen za obuku radio-telegrafista. Proizvela ga je splitska firma "Etas" 1983. godine.

Interni program generiše 44 znaka morze koda i podeljen je na 26 lekcija. Znaci se generišu slučajno sa istom zastupljenošću.

Poseduje tonski oscilator i NF pojačavač 1W, i omogućava nastavu u manjim improvizo-
vanim učionicama.

Poreklo: Jugoslavija

Radio-telegrafisti
 
Taster TYPE D
Ručice za elektronske tastere
Preuzmite Uputstvo za taster TS-3
Preuzmite uputstvo za taster TS-4
 
Komplet svakog radio-uređaja, pored primopredajnika, čine još izvori za napajanje (agregati, ispravljači, pretvarači, baterije, punjači, ručni generatori), pribor (antene, ramovi i torbe za montažu i nošenje, slušalice, mikrofoni, mikrotelefonske kombinacije, zvučnici, telegrafski tasteri, kablovi) i dokumentacija(uputstva, pravila, Taster školskitehničke knjižice).

Posebno mesto, svakako, pripada telegrafskim tasterima (Morze tasteri ili samo tasteri). Najčešće su korišćeni ručni tasteri različitih veličina, konstrukcije i namene (popularno "pešak"). U stacionarnim centrima su korišćeni, danas već zaboravljeni, mehanički tasteri (tzv. bug) a kasnije i elektronski tasteri bez memorije i sa memorijom za poruku.

Neposredno posle II svetskog rata, u upotrebi su bili najrazličitiji tipovi radio-stanica. Deo je bio sopstvene izrade, drugi deo je bio ratni plen, a deo je poticao od savezničke pomoći ili od kupovina sa Istoka i Zapada. Uz njih i različiti tasteri. Ovde su opisani neki od njih.
 
Opis telegrafskih tastera

Nemački taster T-1 je bio deo ratnog plena. Izrađen je od bakelita crne boje (postoji i varijanta tamno braon boje, skoro crne). Karakterističan je po veoma mekom kontaktu (konstrukcijom tastera donja kontaktna pločica se nalazi u vazduhu, pa se povija pod pritiskom, što daje poseban osećaj pri kucanju). Tasteri imaju niz oznaka na Taster T-1bakelitu i metalnoj podlozi, koje označavaju fabriku, vrstu proizvoda i godinu proizvodnje. Osim toga, sa leve strane je belom bojom stavljana oznaka orla saTaster nemački - Mini svastikom. Operatorima (naročito neposredno posle rata) su smetale nacističke oznake, pa su ih po pravilu izgrebali, ili bar kukasti krst. Taster je kod nas poznat i pod nazivom TAP, po skraćenici koja se nalazi na poklopcu. Zahvaljujući kvalitetu, taster se dugo zadržao u upotrebi.

Taster JunkerZa razliku od T-1, nemački mini taster poznat kao "nemački miš", ređi je na našim prostorima.

Taster Junker je bio i ostao jedan od najkvalitetnijih i najcenjenijih ručnih tastera. Proizvođen je u Nemačkoj pre, za vreme i posle II svetskog rata, sa malim izmenamaTaster VR-150.

Taster VR-150 je domaći proizvod. U suštini je to bila kopija tastera T-1. Kvalitetne je izrade, u osnovi od bakelita crvenkasto-braon boje. Postoje dva modaliteta: braon, čiji su svi bakelitni delovi braon boje i crni čija poluga ima bakelitnu oblogu crne boje. Na poklopcu je petokraka sa upisanom oznakom JA, a ispod VR-150. Ovaj taster je među operatorima,  takođe, veoma cenjen.

Taster TS-1Domaći taster TS-1 je, odmah po uvođenju u formaciju, postao sastavni deo kompleta stacionarnih, prevoznih i prenosnih radio-stanica. Zbog toga se taster izrađuje saTaster RTG-01 dvapostolja: jedno je uobičajeno, za rad sa stabilne radne površine, a drugi sa trakama za pričvršćivanje za nogu. Robusne je konstrukcije, kvalitetne izrade. Postolje i poklopac su metalni, zelene boje. Osnova tastera i dugme su izrađeni od crnog bakelita, a poluga je hromirana ili niklovana.

Ovaj taster je poslužio kao osnova za izradu raznih modifikovanih verzija, korišćenih posebno u kabinetima za učenje Morzeove azbuke (TS-1 školski, RTG01 i slični).

Taster TS-3Taster TS-3 je taster namenjen za obuku i kondiciranje radio-telegrafista, pa ima ugrađen tonski oscilator. Predviđena je i mogućnost da se koristi za rad morzeovom telegrafijom po pravcu, mreži i cirkularu, uključivanjem u vezu preko induktorske centrale MP-10, ili direktno na VF uređaje (nemodulisana telegrafija) i VVF uređaje (rad modulisanom telegrafijom). Način rada tastera se birao kombinacijom položaja dva preklopnika. Proizvođene su i modifikovane verzije, za kompletiranje raznih učionica za obuku radio-telegrafista (na primer TS-3 Vihor). Napajanje: dve baterije R-6 (AA)Taster TS-4.

Taster TS-4 je takođe namenjen prvenstveno za obuku, kondiciranje ali i za operativni rad. Zamenio je taster TS-3. Malih je dimenzija, ima ugrađen tonski oscilator. Koristio se samostalno ili u okviru stacionarnih učionica i prenosnih kompleta za učenje Morzeove azbuke. Kvalitetnije je izrade od TS-3, podešavanje je bolje, tonski oscilator je bolje radio, pa je brzo prihvaćen od strane radio-telegrafista. Napajanje: dve baterije R-6 (AA)Taster mini B-2.

Minijaturni taster (BP-5)U kompletima raznih špijunskih radio-stanica i radio-stanica pakovanih u kofere, nalazili su se minijaturni tasteri. Na primer, uz britanski radio-uređaj oznake Type 3 Mk II isporučivan je mini taster B-2 , uz uređaj BP-5 minijaturni taster, koji je ugrađivan i na gornju ploču špijunske radio-stanice AP-5.

Sa uređajima nabavljanim iz Sovjetskog Saveza, stizali su razni tasteri, od kojih najčešćevojni, školski i KM Tasteri Sovjetskog Saveza(poznat i kao TK), odnosno KM-F (TK-F). Slovo F označava da su tasteri u postoljuimaliugrađene VF filtereTasteri u kompletu USA uredjaja.

Američki uređaji su isporučivani sa raznim tasterima, najčešće J-37 (na standardnom postolju, ili kao KY116/U na metalnom držaču za nogu), J-48 (najčešće u ružnom limenom kućištu) razne varijante tastera Signal Electric serije R i drugi.

Taster KY-5033 (PRC-515)Uvozne radio-stanice Collins PRC-515 i domaće RU-20, u kompletima su imale tastere KY-5033. Razlikovali su se po tome što je uvozni KY-5033 (PRC-515) imao oznake ispisane reljefno, a domaći KY-5033 (RU-20) belom bojom.Zbog lošeg podešavanja taster nije mnogo cenjen među radio-telegrafistima, pa je obično zamenjivan tasterom TS-1.Taster Racal

Sa radio-stanicama proizvodnje Racal isporučivani su veći tasteri, proizvodnje MORSE EQUIPMENT LTD, uz stacionarne uređaje i Racal mini, uz prenosne uređaje (pre svega uz TRA-931). Broj na gornjoj strani je NATO nomenklaturni broj tastera, a broj 99 označava Veliku Britaniju.

Za rad prvenstveno u stacionarnim centrima nabavljani su i elektronski tasteri, bez memorije za poruke (na primer elektronski taster ET4C) ili sa memorijama u koje su mogle da su upišu cele poruke i emituju odloženo i većom Elektronski taster ET4Cbrzinom (na primer uz stacionarne uređaje Racal nabavljeni su tasteri ETM-4C). Za kucanje pomoću elektronskih tastera upotrebljavale su se posebne ručice, obične Elektronski taster ETM-4C(jednostruke, kao na primer TM-1) ili tzv. "stiskavci" (sa dve poluge, na primer HK-4). Ručicu TM-1 je, kao potpunu kopiju ručice Vibrokeyer, poznate firme "Vibroplex", proizvodio Rudi Čajavec (jedino je dugme bilo crne boje, za razliku od originalnog crvenog). Primerak sa slike je poseban jer pripada maloj seriji koju je kupila beogradska firma "Elektronika inženjering", ugravirala svoj znak i ime i delila ih kao prigodan poklon poslovnim partnerima. Zanimljiva je ručica koju je proizvodio Tehnički remontni zavod Travnik, pod nazivom Manipulator elektronskog tastera.
Vrati se na vrh strane
optimizovano za:
1024 x 768, XHTML 1.0 Transitional
© Radista, Beograd, 2005-2024. webmaster: Đole
Sva prava zadržana. Zabranjeno je kopiranje i linkovanje sadržaja sajta Radista.info u celini i u delovima bez odobrenja.