Električne šeme
RTpS100 MI-8
Šema za ispravljač Mi-8 sa vrednostima komponnti.
Radio-uređaj RBM-1
Šema u gif formatu sa vrednostima komponenti.
Blok šema MKŠK
Šema povezivanja uređaja u MKŠK
Radio-uređaj RT-1-T600
Šema u pdf formatu sa vrednostima komponenti.
Racal Syncal 30 TRA-931
Šeme za Racal-ov radio uređaj. Engleski jezik - pdf.
Radio-uređaj RUP-3
Šema u jpg formatu sa vrednostima komponenti.
Pojačivač snage P-25
Detaljna električna šema VHF pojačivača (.pdf)
Radio-prijemnik R-311
Električna šema prijemnika na ruskom. (.gif).
Radio-uređaj R-105M
Električna šema radio-
uređaja na ruskom. (.gif).
Telefon TA-57
Električna šema induktorskog telefona na ruskom (.gif).
Radio-prijemnik RP-2M
Električna šema prijemnika
u .jpg formatu.
Induktorski Telefon M-63
Šema u jpg formatu sa vrednostima komponenti.
Radio-uređaj AN/GRC-9
Šeme TX, RX, DY-88, PE-237, AT-101. (.jpg).
Prijemnik Torn Eb
2 šeme sa vrednostima ugrađenih komponenti.
Radio-uređaj RUP-33
Šema u jpg formatu sa vrednostima komponenti..
Radio-uređaj RUP-15
Električna šema podeljena u više pdf fajlova
Radio-uređaj RT-20-TC6
Šema sa vrednostima komponenti u jpg fotmatu.
Radio-uređaj Torn.Fu.d2
Šema u jpg formatu bez vrednosti komponenti.
Radio-uređa RUP-12
Šema u jpg formatu bez vrednosti komponenti
Radio-uređaj MRS-320/22
(UKT FM 66/17) Blok i elek. šeme u jpg formatu
Radio-uređaj RU-20
(PRC-515) Teže čitljive elek. šeme u pdf formatu.
Radio-uređaj A-7-A
Više šema ruskih i naših u jpg formatu.
RTpU RTU-100
Šema PD-6 sa vrednostima komponenti u jpg formatu.
Radio-uređaj RU-2/1
Šema u jpg formatu sa vrednostima komponenti.
Radio-uređaj PRC-320L
Šema u pdf formatu sa vrednostima komponenti.
Radio-uređaj RUP-4
Radioničko uputstvo za remont sa šemama
Pojačivač snage UM-2
Šema ruskog pojašivaša snage UM-2 ( "GIF")
 
Na ovoj strani možete preuzeti razna pravila, uputstva i druge publikacije u elektronskom formatu, kao
i električne šeme nekih uređaja. Takođe, imate i pregled svih, na sajtu objavljenih, galerija fotografija.
  Uputstva, pravila i druge publikacije
Istorijski pregled radio-relejnih veza Slovenije
Pripremio Tomaž Krajnik.
(.PDF"). .ZIP~0,9 MB DOWNLOAD

Pravilo RRU-1
Službeno pravilo za Radio relejni uređaj RRU-1 iz 1987.
Pripremio Nino 9A6AUJ.
(.PDF) .ZIP~8,5 MB DOWNLOAD
Uputstvo UKT FM 66/13
Fabričko putstvo za radio telefon UKT FM ST/13 fabrike EI Niš.
(.PDF) .ZIP~8,5MB DOWNLOAD
Uputstvo STIS-64
Uputstvo za stabilisani ispravljač STIS-64 fabrike EI Niš.
(.PDF) .ZIP~7MB DOWNLOAD
Pravilo RRU-9B
Službeno pravilo za Radio relejni uređaj RRU-9B iz 1983. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~10,3 MB DOWNLOAD
Multipleks DM-16
Fabrički prospekt - Digitalni multipleksni uređaj DM-16 . Pripremio Zoran M. Milosavljević.
(.PDF) .ZIP~3 MB DOWNLOAD
Uputstvo SCR-284-A
Uputstvo za rukovanje iz ratne 1944. Izdanje VŠ NOV i POJ. Pripremio Grbović Milivoje.
(.PDF) .ZIP~6 MB DOWNLOAD
Radio uređaj AN/GRC-9
Knjiga I - Opis, rukovanje i održavanje iz 1957. g. Pripremio Karolj Kormoš, YU7AE.
(.PDF) .ZIP~15,1 MB DOWNLOAD
Pravilo MKŠK
Službeno pravilo za Mala komandno štabna kola iz 1980. g. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~6,7 MB DOWNLOAD
Radio prijemnik RP-2
Uputstvo za održavanje i remont. JNA - 1971.g. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~11 MB DOWNLOAD
Radio uređaj PRC-320
Službeno pravilo JNA iz 1977. g. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~12,7 MB DOWNLOAD
Radio uređaj RUP-12
Pravilo iz 1970. godine. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~12,1 MB DOWNLOAD
Radio uređaj RUP-15
Pravilo iz 1974. godine. Pripremio Miša Stevanović -YU1MS
(.PDF) .ZIP~12,3 MB DOWNLOAD
Radio uređaj RBM-5
Uputstvo za rad iz 1947. godine. Pripremio Jože Stepan - S57BI
(.PDF) .ZIP~2,9 MB DOWNLOAD
Radio prijemnik Kolins 51S-1
Uputstvo za popravke i remont. Detaljne električne i montažne šeme, merne reference i ostalo potrebno za održavanje.
(.PDF) .ZIP~3,7 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj PRC-515
Servisno uputstvo firme Rockwell-Collins iz 1978.g. Održavanje i električne šeme. (Engleski jezik).
(.PDF) .ZIP~4,2 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RU-20
Pravilo iz 1980.g. naša verzije kanadskog uređaja PRC-515. Opis, karakteristike, rukovanje.
(.PDF) .ZIP~4,8 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RT-20-TC6
Privremeno fabričko u pustvo za rukovanje sa opisom delova kompleta fabrike "Iskra" iz 1975.g.
(.PDF) .ZIP~2,6 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-3
Službeno pravilo - uputstvo Državnog sekretarijata za narodnu odbranu iz 1964.g. Opis, rukovanje i osnovno održavanje.
(.PDF) .ZIP~1 MB DOWNLOAD
Elektronski teleprinter ETL-1
Službeno pravilo - uputstvo Uprave veza iz 1980.g. Opis, rukovanje i osnovno održavanje.
(.PDF) .ZIP~3,3 MB DOWNLOAD
Radio-prijemnik R-311
Sovjetsko službeno uputstvo - opis, rukovanje i održavanje sa električnim šemama iz 1967. godine na ruskom jezik.
(.PDF) .ZIP~3,5 MB DOWNLOAD
Sredstva veze - 1954. godina
Priručnik o sredstvima veze čiji su autori slušaoci II klase fakulteta veze VVA JNA u Škofija Loci 1953. godine. Pripremio: Žika YT7XC.
(.PDF) .ZIP~4,3 MB DOWNLOAD
Teleprinter Siemens T-100
Detaljni opis sa crtežima sklopova teleprintera T-100 štampanog na srpskom jeziku u kompaniji Siemens.
(.PDF) .ZIP~3,5 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-3
Uputstvo za popravke i remont uređaja. Detaljne električne i montažne šeme, merne reference i ostalo potrebno za održavanje
(.PDF) .ZIP~10,4 MB DOWNLOAD
Pregled vojnih akumulatora
Podaci za korišćenje, i održavanje nekih vojnih akumulatorskih baterija i punjača akumulatora.
(.PDF) .ZIP~43 kB DOWNLOAD
Telefonska centrala SB-22/PT
Prospekt na engleskom iz 1952.g. sa opisom i tehničkim karakte-ristikama centrale.
(.PDF) .ZIP~185 kB DOWNLOAD
Radio-uređaj RT-20TM (RUP-20)
Privremeno fabričko uputstvo za rukovanje i održavanje
(.PDF) .ZIP~2,7 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-12
Prodajni prospekt EI - Zemun štampan za sajam tehnike 1970.g (opis i tehničke karakteristike).
(.PDF) .ZIP~0,5 MB DOWNLOAD
Telefonska centrala ITC-10
Privremeno fabričko uputstvo za rukovanje i održavanje II izdanje iz 1976.g. Opis i karakteristike.
(.PDF) .ZIP~1,2 MB DOWNLOAD
Induktorski telefon M-63
Službeno pravilo - uputstvo Uprave veza iz 1970.g. Opis, rukovanje i osnovno održavanje.
(.PDF) .ZIP~1,7 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-1(B) RUP-2(B)
Službeno pravilo Uprave jedinica veza iz 1964.g. za Opis, rukovanje i osnovno održavanje.
(.PDF) .ZIP~1,5 MB DOWNLOAD
Radio-prijemnik RP-6
Službeno pravilo Uprave veza JNA malih dimenzija iz 1979.g. Osnovni tehnički podaci, opis, i rukovanje za radio-operatora.
(.PDF) .ZIP~1 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj PRC-320L
Prevedeno uputstvo PLESSEY company nazvano "Priručnik za Radio-uređaj PRC-320L" iz 1975.g.
(.PDF) .ZIP~2,6 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-33
Službeno pravilo Uprave veza JNA malog formata koje se smeštalo u torbu uređaja iz 1978.g
(.PDF) .ZIP~1 MB DOWNLOAD
Radio uređaj Racal TRA-931
Privremeno fabričko upustvo iz 1977. za Syncal 30 TRA-931 kompanije Racal na srpskom jeziku. Opisi rukovanje uređajem.
(.PDF) .ZIP~1,4 MB DOWNLOAD
Radio-uređaj RUP-4
Uputstvo za popravke i remont uređaja. Detaljne električne i montažne šeme, merne reference i ostalo potrebno za održavanje.
(.PDF) .ZIP~3,6 MB DOWNLOAD
Imenik sredstava veze KoV JNA
Krajem '50-ih i početkom '60-ih godina počelo je ozbiljnije sistematizovanje
i unificiranje sredstava veze. Tako je 1965. godine objavljen Imenik sredstava veze KoV JNA. U imeniku pored posleratnih uređaja možete pronaći i uređaje iz 2. svetskog rata.
(.PDF) .ZIP~3,5 MB DOWNLOAD
Radio-uređaji MRS 500/Ke
Prospekti fabrike EI Pionir - Zemun za VVF/UVF FM radio-uređaje familije MRS 500/Ke. Opis, tehničke karakteristike, pribor.
(.PDF) .ZIP~7,3 MB DOWNLOAD
Poljske TT linije
Pravilo Uprave jedinica veze DSNO za dvožilne poljske kablovske telefonsko-telegrafske linije iz 1963.g.
(.PDF) .ZIP~1,8 MB DOWNLOAD
Telegrafski taster TS-3
Uputstvo fabrike proizvođača - Elektromehanike Zagreb iz 1971.g. za školski telegrafski taster TS-3.
(.PDF) .ZIP~1,5 MB DOWNLOAD
Telegrafski taster TS-4
Službeno uputstvo Uprave veza iz 1982.g. za školski telegrafski taster TS-4. Opis, tehničke karakteristike i osnovno održavanje.
(.PDF) .ZIP~1,8 MB DOWNLOAD
Vrati se na vrh strane
  Programi, časopisi, skripte i ostalo
 
Radio časopis Tesla - april 1938.
Skeniran broj 33, godina IV, Radio časopisa Tesla štampanog u Novom Sadu. Pripremio Miloš Vukas.
(format .PDF) . ZIP ~ 8,2 MB DOWNLOAD
Digitalne komunikacije - 2009.
Priručnik za radio-amatere operatore autora Branislava P. Davidovića YT7TU .
(format .PDF) . ZIP ~ 3,3 MB DOWNLOAD
Radio časopis Tesla - oktobar 1935.
Skeniran broj 4, godina I, Radio časopisa Tesla štampanog u Novom Sadu u oktobru 1935. godine. Pripremio: Žika YT7XC.
(format .PDF) . ZIP ~ 1,7 MB DOWNLOAD
Časopis Radio-amater - februar 1937.
Skeniran prvi broj poznatog radio-amaterskog časopisa iz februara 1937. godine. Pripremio: Žika YT7XC.
(format .PDF) . ZIP ~ 1,6 MB DOWNLOAD
Radio časopis Tesla - jul 1936.
Skeniran broj 12, godina II, Radio časopisa Tesla štampanog u Novom Sadu u julu 1936. godine.
(format .PDF) . ZIP ~ 1,9 MB DOWNLOAD
CW player - v3.1.7
Sa sajta autora (Gabriel F6DQM - www.f6dqm.fr) preuzmite program za učenje i vežbanje telegrafije.
Web strana za DOWNLOAD
Funk Magazin - oktobar 1932.
Skenirano izdanje poznatog nemačkog časopisa iz oktobra 1932. godine. (poslao: Conjić Ivica).
(format .PDF) . ZIP ~ 4,8 MB DOWNLOAD
Vrati se na vrh strane
  Pregled galerija fotografija
Vrati se na vrh strane
optimizovano za:
1024 x 768, XHTML 1.0 Transitional
© Radista, Beograd, 2005-2024. webmaster: Đole
Sva prava zadržana. Zabranjeno je kopiranje i linkovanje sadržaja sajta Radista.info u celini i u delovima bez odobrenja.