English Language
Na početnu stranu Na stranu Telegrafski tasteri Vrati se na opis ovog tastera
Telegrafski taster T-1
 
 
© copyright Radista, Beograd 2005. - 2012. webmaster: Đole