Povratak na početnu stranu
   
Morze translator
 
Morze kod

Kontrola zuka
Jačina zvuka :
Visina tona u Hz:
Brzina otpravljanja:
Vremenski razmak:

Za ispravno funkcionisanje Morze Translatora morate imati instaliranu Java Runtime Environment (JRE). Možete je preuzeti na web adresi: http://www.java.com/en/download/index.jsp (Windows XP/Vista Online size:~7.1MB, Offline size: 13.92 MB).

 
© Beograd, 2007. webmaster: Đ O L E